გიორგი გზობავა

დაბადების თარიღი: 05/04/1976

პირადი ნომერი: 01030011403

სამსახურები: იუსტიციის უმაღლესი საბჭო(-)

შენიშვნა: არამოსამართლე წევრი

ყველა კავშირი

;