ზურაბ გურასპაშვილი

დაბადების თარიღი: 14/07/1982

პირადი ნომერი: 01012016597

სამსახურები: იუსტიციის უმაღლესი საბჭო(-)

შენიშვნა: არამოსამართლე წევრი

ყველა კავშირი

;