ტრისტან ბენაშვილი

დაბადების თარიღი: 03/05/1977

პირადი ნომერი: 01013010943

სამსახურები: იუსტიციის უმაღლესი საბჭო(-)

შენიშვნა: არამოსამართლე წევრი

ყველა კავშირი

;